Adverteren

Het dorpsblad komt elke eerste van de maand uit.
Advertenties dienen hierdoor voor de 22e van de maand ingediend worden om over te kunnen gaan tot plaatsing.
Uw advertentie zal dan tevens op de site geplaatst worden.

Adverteren is alleen mogelijk indien ingeleverd met vermelding van het factuuradres, bij voorkeur per E-mail: 

redactie@vortum-mullem.info

Advertenties zonder factuuradres worden niet geplaatst!

De kosten voor plaatsing zijn:
      A4: € 14, --
½   A4: € 7, --

Het dorpsblad is gratis te downloaden via de site www.vortum-mullem.info.

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: